Menü Bezárás

Érzelemfelismerés

“Az empatikus képesség előfutára az automatikus motoros empátia, azaz egy másik személy arckifejezéseinek, hangszínének, testtartásának és mozgásának automatikus utánzása és szinkronizálása. A jelenség az úgynevezett tükör neuronok révén valósul meg, melyeket Rizolatti és munkacsoportja (1966) fedezett fel, s melyekre az jellemező, hogy nemcsak egy cselekvés végrehajtásakor hanem megfigyelésekor is aktiválódnak. Amikor egy síró gyereket látva elszomorodunk, amikor valaki jókedve, nevetése ránk ragad, vagy amikor egy verekedős filmet nézve, mi is elrántjuk a fejünket, akkor tükör neuronjaink kerülnek aktivált állapotba… Az empátia során már nézőpontváltás is történhet, mert az egocentrizmus gátolja az empátiát, így „azokat az érzéseket elszigeteljük magunkban, melyek nem esnek egybe a célszemély érzéseivel”. Ez az elszigetelési folyamat nem más, mint saját nézőpontunk letiltása (Goldman 2006). Nehéz megérteni barátnőm fájdalmát, akit elhagyott a barátja, ha csak arra gondolok, hogy az illető férfi egy önző, felfuvalkodott, humortalan, nekem csöppet sem tetsző személy. Akkor tudom átérezni barátnőm fájdalmát, ha elvonatkoztatok saját ítéletemtől.” Dr. Kovács Dóra

Az empátia, vagy beleérző képesség egyénenként eltérő, bizonyos emberek az empátia eszközével hajlamosabbak megpróbálni megoldani feladatokat, míg másoknak nagyobb tehetsége van a rendszerezéshez.

A tesztet kidolgozó Simon Baron-Cohen szerint az emberek kognitív működése alapvetően két elv alapján működhet: az egyik a rendszerezés, a másik pedig az empátia volna. A nők jobban értenek az empátiához, a férfiak pedig a rendszerezéshez. Az érzelemfelismerés tesztben a hölgyek átlagosan 28-29 pontot, míg az urak 25-26 pontot érnek el. A teszt magyar adaptálása Ivády Rozália Eszter munkája.

Az érzelemfelismerés tesztben négy érzelem közül kell kiválasztani azt, hogy melyik látható a képen, mely egy arcnak egy kis részét, csupán a szemek környékét mutatja. A tesztben 36 kép van, valamint egy próbakép, ezt láthatjuk majd az 1. ábrán.

Kezdjük a tesztet! KLIKK IDE!