Menü Bezárás

Többszörös Intelligencia

A szingularista megközelítés szerint létezik egy általános intelligencia (g-faktor), amely a részképességekből felépülő hierarchia csúcsán helyezkedik el, azaz egy olyan egységes képesség, mely minden intellektuális részképességünket is meghatározza. A pluralista felfogás alapvetése, hogy mentális képességeink között elsődlegesek az észlelési sebesség, emlékezés, számolás, téri viszonyok megértése, nyelvi megértés, beszédkészség, következtetés, a g-faktor csupán másodlagos. A közoktatás intézményrendszere a diákokat elsősorban a szingularista intelligencia-koncepció mentén minősíti és értékeli.
A pluralisták jelentős képviselője Howard Gardner, a Harvard egyetem professzora 1983-ban publikálta először a többszörös intelligenciákról elméletét, mely a pszichológusok körében jelentős kritikákkal szembesült, azonban a pedagógusok között, akik előszeretettel ültetik át mindennapi iskolai praxisukba elméletét, Gardner rendkívüli népszerűségnek örvend.
Az intelligencia Gardner szerint az a képességünk, hogy megtaláljuk és megoldjuk a problémákat, valamint értékes produktumokat hozzunk létre saját kultúránkban. Gardner nyolc intelligenciát különböztet meg: nyelvi-verbális, logikai-matematikai, térbeli-vizuális, zenei, mozgásos, környezeti, interperszonális (társas) és intraperszonális (személyes) intelligenciákat. Későbbi műveiben egy nyolc és feledik, egzisztenciális intelligenciáról is olvashatunk (utóbbi nem felel meg mind a nyolc általa felállított kritériumnak, így nem definiálható intelligenciaként). Feltételezése szerint ezekben mindenki elér egy bizonyos szintet, csak a szintek mértékét és mintázatát tekintve különbözünk egymástól. Az egyes intelligenciák nem egymást kölcsönösen kizáróak, egymással összhangban hatnak. Az intelligencia Gardner-féle értelmezésének társadalmi hozadéka, hogy optimális esetben – amennyiben mindenki saját intelligencia profiljának megfelelő képzésben részesül – minden egyes individuum saját erősségeinek maximumával támogathatja közösségét. (Dezső Renáta Anna nyomán)

Kezdjük a tesztet! KATT IDE!